Tin Tức

Thủ Tục Xin Visa Đi Các Nước

Intertour là đơn vị cung cấp các giải pháp về thị thực (Visa). Sứ mệnh của Intertour là tiếp nhận thông tin của khách hàng và làm cho thông tin này trở nên thuyết phục đối với các cơ quan cấp thị thực, đồng thời mang văn hóa thế giới đến gần nhau hơn