Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Đồng hành cùng Đoàn Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phú Sinh hoạt về nguồn tại Khu di tích K9 – Đá Chông năm 2020 Hà Nội, Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Intertour cùng quý đoàn đã có hành trình thành công và những trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ trong 3 ngày 2 đêm.

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

Hình Đoàn Du Lịch Hà Nội 18/12/2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Các bài viết liên quan